Scouttien logo
Monikulttuurista partiotoimintaa
Multicultular scouting

Toiminta

Arvomaailmasta ja toiminnasta / About us and our activity

 

Monikulttuurisuus

avointa toimintaa kaikille

Tarjoamme kaikille partiotoimintaa, joka on avointa eri taustoista tuleville lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Lippukunta haluaa edistää eri taustoista tulevien ihmisten yhdessä tekemistä. Uskomme, että voimme oppia toisiltamme paljon ja sitä kautta on mahdollista lisätä ihmisten välistä avoimuutta.

 

Yhteisöllisyys

yhdessä tekemistä

Haluamme olla yhteisö, johon on helppo tulla mukaan ja jossa tuntee kuuluvansa joukkoon. Lippukunnassa tehdään ja koetaan asioita yhdessä, eikä ketään jätetä yksin. Partiossa saa varmasti uusia ystäviä. Lippukunta tekee mielellään myös yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Elämyksellisyys

tekemällä oppimista ja itsensä ylittämistä

Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille unohtumattomia elämyksiä sekä oppimisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia. Partion kautta oppii uusia asioita ja pääsee mukaan seikkailuihin, joihin muuten ei pääsisi.

Multiculturalism

scouting for everyone

We offer multicultural scouting for children, adults and families from different backgrounds. Our scout troop wants to encourage all people to do things together. We believe that we can learn a lot from each other and by that it is possible to increase understanding between people from different background.

Communality

doing together

We want to be a community, where is easy to join and easy to fit in. In our scout troop we do and experience things together. You’ll make new friends for sure. Our scout troop also cooperates with local associations.

Experiences

learning by doing and crossing own edges

We offer memorable adventures and experiences of learning and crossing own edges for children, youths and adults. By scouting activities you will learn new things and get to adventures you wouldn’t in any other hobbies.

Tue toimintaa

Osallistu Partion Ystävät -toimintaan. Voit kohdistaa avustuksesi suoraan lippukuntamme toimintaan valitsemalla vapaaehtoisen avustussumman kohteeksi valikosta Järvenpään Scoutit.

Ryhmät

Löydä oma ryhmäsi / Find your group

7-9 vuotiaat | 7-9 years
Järvenpään Scoutit partio sudenpennut

Sudenpennut | Cubscouts

10-12 vuotiaat | 10-12 years
Järvenpään Scoutit seikkailijat partio

Seikkailijat | Adventurers

15-17-vuotiaat | 15-17 years
Järvenpään Scoutit partio vaeltajat

Samoajat I Explorers

Yli 18 -vuotiaat | Over 18 years
Järvenpään Scoutit partio

Vaeltajat ja aikuiset I Rovers and Adults

Partion jäsenmaksu

Partio maksaa:
I-jäsenmaksu 78,5 €. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun.
II-maksu 68,50 €. II-maksun maksavat saman perheen muut 7-17-vuotiaat partiolaiset.
III-maksu 27,25 €. III-maksu maksetaan 4-6-vuotiasta jäsenistä.
0-3-vuotiaista maksetaan vain lippukunnan jäsenmaksu 15 €.
Kaikki jäsenmaksut sisältävät suomenpartiolaisten ja Järvenpään Scouttien jäsenmaksun. Lisätietoja jäseneduista http://www.partio.fi/jasenedut .

Poikkeuksia jäsenmaksuihin

Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta voi anoa myös vapautusta, mikäli rahallinen tilanne on huono. Tästä voit kysyä lisätietoja lippukunnanjohtajalta.

Scout membership fee

Scouting costs 78,50 € per year. The membership fee includes a membership fee of both Finnish Scouts and Guides (63,50 €) and Järvenpää Scouts (15 € ). For more information on membership benefits http://www.partio.fi/jasenedut .

Exceptions for membership fee

Children under 4 years pay only 15 € membership fee. If there are more than one child under 17 years from the same family, other/others pay reduced fee. It is also possible to request liberation from membership fee of Finnish Scouts and Guides. Ask more information from the leader of Järvenpää Scouts.

Sosiaalinen media

Facebook | Twitter | Instagram | Flickrjärvenpään scoutit yhteys

Ota yhteyttä


jscoutit[at]gmail[dot]com

Hanna Suomi - Lippukunnanjohtaja
+358 44 33 00 605