Scouttien logo
Monikulttuurista partiotoimintaa
Multicultular scouting

Toiminta

Arvomaailmasta ja toiminnasta / About us and our activity

Monikulttuurisuus

avointa toimintaa kaikille

Tarjoamme partiotoimintaa, joka on avointa eri taustoista tuleville lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Lippukunta haluaa edistää eri taustoista tulevien ihmisten yhdessä tekemistä. Uskomme, että voimme oppia toisiltamme paljon ja sitä kautta on mahdollista lisätä ihmisten välistä avoimuutta.

Yhteisöllisyys

yhdessä tekemistä

Haluamme olla yhteisö, johon on helppo tulla mukaan ja jossa tuntee kuuluvansa joukkoon. Lippukunnassa tehdään ja koetaan asioita yhdessä, eikä ketään jätetä yksin. Partiossa saa varmasti uusia ystäviä. Lippukunta tekee mielellään myös yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Elämyksellisyys

tekemällä oppimista ja itsensä ylittämistä

Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille unohtumattomia elämyksiä sekä oppimisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia. Partion kautta oppii uusia asioita ja pääsee mukaan seikkailuihin, joihin muuten ei pääsisi.

Multiculturalism

scouting for everyone

We offer multicultural scouting for children, adults and families from different backgrounds. Our scout troop wants to encourage all people to do things together. We believe that we can learn a lot from each other and by that it is possible to increase understanding between people from different background.

Communality

doing together

We want to be a community, where is easy to join and easy to fit in. In our scout troop we do and experience things together. You’ll make new friends for sure. Our scout troop also cooperates with local associations.

Experiences

learning by doing and crossing own edges

We offer memorable adventures and experiences of learning and crossing own edges for children, youths and adults. By scouting activities you will learn new things and get to adventures you wouldn’t in any other hobbies.

Tue toimintaa

Osallistu Partion Ystävät -toimintaan. Voit kohdistaa avustuksesi suoraan lippukumtamme toimintaan valitsemalla vapaaehtoisen avustussumman kohteeksi valikosta Järvenpään Scoutit.

Ryhmät

Löydä oma ryhmäsi / Find your group

7-9 vuotiaat | 7-9 years
järvenpään scoutit sudenpennut

Sudenpennut | Cubscouts

10-12 vuotiaat | 10-12 years
järvenpään scoutit seikkailijat

Seikkailijat | Adventurers

15-17 -vuotiaat | 15-17 years
järvenpään scoutit vaeltajat

Samoajat | Explorers

yli 18-vuotiaat | over 22 years
järvenpään scoutit aikuisryhmä

Vaeltajat ja Aikuiset | Rovers and Adults

Partion jäsenmaksu

Partio maksaa alle 100€ vuodessa. Maksu sisältää Suomen Partiolaisten (63,50 €) ja Järvenpään Scouttien (20€) jäsenmaksun. Lisätietoja jäseneduista http://www.partio.fi/jasenedut .

Poikkeuksia jäsenmaksuihin

Saman perheen 7-17 -vuotiaan partiolaisen jäsenmaksu on 53,5€ vuodessa. Alle 7-vuotiaat perhepartiolaiset maksavat 32,25€ jäsenmaksun.

JÄäenmaksuvapautus

Partion harrastaminen ei ole kiinni rahasta. Partiolaisten jäsenmaksusta voi anoa myös vapautusta. Lisätietoja: https://uusimaa.partio.fi/piiri/meista/jasenmaksu

Scout membership fee

Scouting costs under 100 € per year. The membership fee includes a membership fee of both Finnish Scouts and Guides (63,5 €) and Järvenpää Scouts ( € 20 ). For more information on membership benefits http://www.partio.fi/jasenedut .

Exceptions to the membership fee

The membership fee for a scout aged 7-17 from the same family is €53.5 per year. Family scouts under the age of 7 pay a membership fee of €32.25.

Membership fee exemption

A member can be freed from membership fee because of financial, social or health-related reasons. The purpose of the exemption of membership fee is to ensure that children and young people from families of limited means also are able to join the Scouts. You can apply for an exemption of membership fee at any time before the due date of the membership invoice. An exemption of membership fee is granted by the Scout District. More information: https://scouts.fi/contact-information/membership-fees-and-invoicing/

Sosiaalinen media

Facebook | Twitter | Instagram | FlickrOta yhteyttä

jscoutit[at]gmail[dot]com

Heini Valve - Lippukunnanjohtaja
+358 40 937 9872